Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Tâm Chí
Mã Linh Mục 200802
Ngày chịu chức 08/09/2008
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Đồng Hiệp Phó xứ 2008 - 2011
2 An Bình Tâm An Phó xứ 08/2011 - 2012
3 Phú Thịnh Bùi Chu Phó xứ 09/2012 - 2018
4 Phú Thịnh Bùi Đệ Đặc trách 09/2012 - 09/2018
5 Phú Thịnh Bùi Chu Phó Ban Mục Vụ Gia Đình 2014 - 2017
6 Phú Thịnh Bùi Đệ Chánh xứ 04/09/2018 - 16/09/2019
7 Phương Lâm Đồng Hiệp Chánh xứ 16/09/2019 -