Tên Linh Mục Phêrô Trần Thanh Việt
Mã Linh Mục 200720
Ngày chịu chức 08/08/2007
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Lộc Hòa Phó xứ 27/10/2007 - 10/01/2010
2 Biên Hòa Thái Hiệp Phó xứ 10/01/2010 - 14/09/2011
3 Túc Trưng Gia Canh Phó xứ 14/09/2011 - 15/09/2012
4 Túc Trưng Phú Hòa Đặc trách 14/09/2011 - 15/09/2012
5 Túc Trưng Phú Hòa Chánh xứ 15/09/2012 - 08/2017
6 Phước Lý Thiết Nham Chánh xứ 08/2017 -