Tên Linh Mục Giuse Hoàng Đức Tú
Mã Linh Mục 200718
Ngày chịu chức 08/08/2007
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Hòa Bình Phó xứ 2007 - 2010
2 Hòa Thanh Đại An Chánh xứ 10/2010 - 2011
3 Hòa Thanh Gò Xoài Quản nhiệm 2010 - 2011
4 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Quản lý ĐCV. 07/2011 -