Tên Linh Mục Phanxicô-Trung Bùi Văn Tịnh
Mã Linh Mục 200717
Ngày chịu chức 08/08/2007
Ngày quan thầy 06-10
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Đan viện Biển Đức Thiên Bình Đan sĩ 2005 - 2014
2 Long Thành Đan viện Biển Đức Thiên Bình Đan sĩ 08/2015 -