Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Minh Quân
Mã Linh Mục 200714
Ngày chịu chức 08/08/2007
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Ninh Phát Phó xứ 2007 - 2010
2 Gia Kiệm Cây Gáo Chánh xứ 2010 - 2019
3 Long Khánh Xuân Triệu Chánh xứ 2019 -
4 Long Khánh GHBL. Thiên Phúc Quản nhiệm 2019 -