Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh
Mã Linh Mục 200709
Ngày chịu chức 08/08/2007
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2007 - 2009
2 Phú Thịnh Bùi Chu Phó xứ 2009 - 2012
3 Tân Mai Gia Viên Chánh xứ 2012 - 2013
4 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 2014 - 2016
5 Phương Lâm Phương Lâm Phó xứ 2016 - 2018
6 Phương Lâm Mai Lâm Đặc trách 2016 - 2018
7 Phương Lâm Mai Lâm Chánh xứ 2018 -