Tên Linh Mục Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành
Mã Linh Mục 200628
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2006 - 2007
2 Biên Hòa Tân Triều Chánh xứ 2007 - 2009
3 Long Khánh Thái Xuân Chánh xứ 2009 - 19/03/2022
4 Long Khánh Thái Xuân Đặc trách Giới Hiền Mẫu 2014 - 19/03/2022
5 Hố Nai Phúc Lâm Chánh xứ 19/03/2022 -
6 Hố Nai Phúc Lâm Đặc trách Giới Hiền Mẫu 19/03/2022 -