Tên Linh Mục Micae Võ Thành Nhân
Mã Linh Mục 200622
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 29-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Hoàn Quân Quản nhiệm 2004 - 2008
2 Long Khánh Xuân Mỹ Chánh xứ 2007 - 2015
3 Gia Kiệm Thanh Sơn Chánh xứ 2015 -
4 Gia Kiệm Thanh Sơn Linh hướng HH. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 07/10/2022 -