Tên Linh Mục Micae Phạm Phi Hùng
Mã Linh Mục 200616
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 29-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2006 - 2010
2 Biên Hòa Tân Vinh Chánh xứ 2010 - 2017
3 Phương Lâm Phú Lâm Chánh xứ 2017 - 10/2023
4 Biên Hòa Dĩ An Chánh xứ 10/2023 -