Tên Linh Mục Đaminh Đinh Văn Huân
Mã Linh Mục 200614
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2006 - 2010
2 Long Khánh Tân Xuân Chánh xứ 22/04/2010 - 03/08/2017
3 Hố Nai Hòa Hiệp Chánh xứ 03/08/2017 -