Tên Linh Mục Vinhsơn Nguyễn Trung Định
Mã Linh Mục 200611
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Gia Yên Phó xứ 11/2006 - 11/2008
2 Gia Kiệm Bình Minh Chánh xứ 13/12/2008 - 19/03/2022
3 Phước Lý Bắc Minh Chánh xứ 19/03/2022 -