Tên Linh Mục Vinc. Paul M. Dương Đức Chiến
Mã Linh Mục 200605
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 27-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Phương Lâm Phó xứ 2007 - 2008
2 Phương Lâm Thạch Lâm Phó xứ 12/2008 - 2009
3 Phước Lý Nghĩa Hiệp Chánh xứ 2010 - 08/2014
4 An Bình Mân Côi Chánh xứ 09/2014 - 03/09/2018
5 Phương Lâm Trúc Lâm Chánh xứ 04/09/2018 -