Tên Linh Mục Gioan Bt. Phạm Phú Trung
Mã Linh Mục 200551
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Thạch Lâm Phó xứ 2005 - 2008
2 Long Thành Thiên Ân Quản nhiệm 12/2008 - 2009
3 Long Thành Thánh Linh Đặc trách 12/2008 - 2010
4 Long Thành Phaolô Chánh xứ 12/2008 - 09/2019
5 Biên Hòa Nghĩa Sơn Chánh xứ 09/2019 -