Tên Linh Mục Giuse Hoàng Văn Trung
Mã Linh Mục 200550
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Bùi Thái Phó xứ 2005 - 2009
2 Biên Hòa Nghĩa Sơn Chánh xứ 10/07/2009 - 09/2019
3 Tân Mai Long Bình Chánh xứ 09/2019 -