Tên Linh Mục Anphongsô Trần Lý Tịnh
Mã Linh Mục 200547
Ngày chịu chức 13/10/2005
Ngày quan thầy 01-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Tây Chánh xứ 2006 - 2014
2 Long Khánh Xuân Đông Quản nhiệm 2006 - 2016