Tên Linh Mục Phanxicô X. Bùi Quang Thụy
Mã Linh Mục 200545
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 03-12
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Phúc Nhạc Phó xứ 2005 - 2007
2 Long Thành Thái Lạc Chánh xứ 2007 - 2014
3 Phước Lý Bắc Minh Chánh xứ 2014 - 19/03/2022