Tên Linh Mục Đaminh Lê Văn Thông
Mã Linh Mục 200544
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Trà Cổ Phó xứ 02/2006 - 11/2006
2 Gia Kiệm Gia Tôn Chánh xứ 2006 - 2011
3 Gia Kiệm Hưng Bình Chánh xứ 2011 - 2017
4 Phương Lâm An Lâm Chánh xứ 2017 -