Tên Linh Mục Giuse Phạm Đình Hiền
Mã Linh Mục 200517
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2005 - 2006
2 Gia Kiệm Phát Hải Chánh xứ 04/11/2006 - 2013
3 Phương Lâm Ngọc Lâm Chánh xứ 11/09/2013 - 03/08/2017
4 Hòa Thanh Thanh Hóa Chánh xứ 03/08/2017 -
5 Hòa Thanh Thanh Hóa Trưởng ban - Ban Mục Vụ Di Dân & Công Nhân 03/08/2017 -
6 Hòa Thanh Thanh Hóa Hội Thẩm - Toà án Hôn phối 03/08/2017 -