Tên Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Hạnh
Mã Linh Mục 200516
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Tâm An Phó xứ 2005 - 2006
2 Long Khánh Núi Tung Đặc trách 2006 - 2010
3 Long Khánh Xuân Bảo Quản nhiệm 2010 - 2012
4 Gia Kiệm Bạch Lâm Phó xứ 2014 - 2015
5 Long Thành Thành Đức Đặc trách 2015 - 2016
6 Long Thành Thành Đức Chánh xứ 2017 - 16/09/2019
7 Gia Ray Xuân Thiện Chánh xứ 16/09/2019 - 08/09/2020