Tên Linh Mục Phêrô Phan Khắc Giữa
Mã Linh Mục 200515
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Lộc Hòa Phó xứ 2005 - 2007
2 Hòa Thanh Đông Vinh Phó xứ 10/2007 - 2008
3 Hòa Thanh Đông Vinh Chánh xứ 11/2008 - 2019
4 Long Khánh Núi Tung Chánh xứ 2010 - 2013
5 Long Khánh Bình Khánh Quản nhiệm 2010 - 2013
6 Long Khánh Bình Khánh Chánh xứ 2013 - 08/09/2020
7 Gia Kiệm Martinô Chánh xứ 08/09/2020 -