Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Tuấn Anh
Mã Linh Mục 200501
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Ngoài Giáo phận GP. Sài Gòn Học tiếng Pháp 2005 - 2006
2 Nước ngoài Pháp Du học 2006 - 2013
3 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 2013 - 2016
4 Nước ngoài Philippines Du học 2016 - 2020
5 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 27/01/2021 -
6 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Tổng Đại diện 03/03/2021 -