Tên Linh Mục Phanxicô X. Nguyễn Quốc Tuấn
Mã Linh Mục 200425
Ngày chịu chức 02/12/2004
Ngày quan thầy 03-12
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Thanh Bình Phó xứ 2004 - 2009
2 An Bình Mân Côi Chánh xứ 2009 - 2010
3 Long Khánh Xuân Bình Phó xứ 13/10/2010 - 14/09/2013
4 Túc Trưng Túc Trưng Phó xứ 14/09/2013 - 2015
5 An Bình Tâm An Nghỉ hưu tại tư gia thuộc Gx. Tâm An 19/03/2022 -