Tên Linh Mục Gioan Bt. Nguyễn Hữu Trí
Mã Linh Mục 200424
Ngày chịu chức 02/12/2004
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Kim Thượng Phó xứ 2005 - 2007
2 Gia Kiệm Phát Hải Phó xứ 2005 - 2007
3 Phú Thịnh Thạch An Quản nhiệm 02/2007 - 08/2015
4 Túc Trưng Túc Trưng Chánh xứ 16/09/2015 - 10/2023
5 Tân Mai Bình An Chánh xứ 10/2023 -