Tên Linh Mục Augustinô Nguyễn Văn Chiến
Mã Linh Mục 200404
Ngày chịu chức 02/12/2004
Ngày quan thầy 28-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2004 - 2006
2 Phú Thịnh Thạch An Chánh xứ 03/2006 - 2007
3 Gia Ray Chà Rang Quản nhiệm 2007 - 2016
4 Gia Ray Gia Lào Chánh xứ 11/2007 - 03/08/2017
5 Hố Nai Gia Cốc Chánh xứ 03/08/2017 -