Tên Linh Mục Giuse Trần Quốc Thắng
Mã Linh Mục 200215
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Bình Hòa Chánh xứ 2002 - 2017
2 Tân Mai Bùi Đức Chánh xứ 2017 -