Tên Linh Mục Micae Đỗ Hồng Quý
Mã Linh Mục 200213
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 29-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Nhạn Chánh xứ 2002 - 2012
2 Biên Hòa Bình Hải Chánh xứ 2012 - 11/2022
3 Gia Ray Russeykeo Chánh xứ 18/11/2022 -