Tên Linh Mục Phêrô Phạm Duy Liễm
Mã Linh Mục 200212
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Bắc Hải Phó xứ 2002 - 2005
2 Phương Lâm Bình Lâm Chánh xứ 09/2005 - 2007
3 Gia Kiệm Ninh Phát Chánh xứ 10/2007 - 15/11/2021
4 Gia Kiệm Ninh Phát Đặc trách Giới Gia Trưởng 2014 - 22/05/2021
5 Gia Kiệm Ninh Phát Quản hạt 2017 - 15/11/2021
6 Biên Hòa Thái Hiệp Chánh xứ 16/11/2021 -
7 Biên Hòa Thái Hiệp Quản hạt 16/11/2021 -