Tên Linh Mục Phanxicô X. Nguyễn Xuân Huy
Mã Linh Mục 200209
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 03-12
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Kẻ Sặt Phó xứ 2002 - 2004
2 Hố Nai Hà Nội Phó xứ 2004 - 2005
3 Hố Nai Nam Hải Chánh xứ 2005 - 2013
4 Gia Kiệm Phát Lộc Quản nhiệm 2013 - 2014
5 Gia Kiệm Phát Hải Chánh xứ 2013 - 10/2023
6 Gia Kiệm Phát Hải Phó Đặc trách Giới Thiếu Nhi 2014 - 2017
7 Gia Kiệm Phát Hải Phó Ban Huấn Giáo 03/08/2017 - 22/05/2021
8 Hố Nai Bắc Hải Chánh xứ 10/2023 -