Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hóa
Mã Linh Mục 200208
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Thanh Sơn Không xác định 2002 - 2004
2 Gia Kiệm Lợi Hà Quản nhiệm 2004 - 2006
3 Gia Kiệm Cây Gáo Chánh xứ 2004 - 2010
4 Biên Hòa Thuận Hòa Chánh xứ 08/2010 - 2014
5 Phước Lý Bắc Thần Chánh xứ 2014 - 2017
6 Long Thành Văn Hải Chánh xứ 03/08/2017 -