Tên Linh Mục Giuse Hoàng Văn Đoán
Mã Linh Mục 200206
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Không xác định 2002 - 2006
2 Long Khánh Bảo Vinh Quản nhiệm 2002 - 2005
3 Long Khánh Bàu Cối Quản nhiệm 2005 - 2005
4 Long Khánh Núi Tung Chánh xứ 2006 - 2006
5 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Quản lý 2008 - 08/09/2016
6 Gia Kiệm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Chánh xứ 09/09/2016 - 08/2017
7 Gia Kiệm Dốc Mơ Chánh xứ 16/08/2017 -