Tên Linh Mục Giuse Ngô Quốc Thạnh
Mã Linh Mục 200113
Ngày chịu chức 04/05/2001
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Thiên Bình Phụ giúp mục vụ 2001 - 2002
2 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2002 - 2005
3 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 2002 - 2007
4 Gia Kiệm Gia Yên Phó xứ 2005 - 2006
5 Gia Ray Lang Minh Chánh xứ 2006 - 2013
6 Hố Nai Phúc Lâm Chánh xứ 2013 - 2014
7 Biên Hòa Thuận Hòa Chánh xứ 2014 - 19/09/2020
8 Tân Mai Bùi Thái Chánh xứ 19/09/2020 -