Tên Linh Mục Gioan Bt. Nguyễn Văn Hưng
Mã Linh Mục 200109
Ngày chịu chức 04/05/2001
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Thống Nhất Phó xứ 30/05/2001 - 15/10/2002
2 Long Khánh Đồng Hiệp Chánh xứ 16/10/2002 - 14/05/2006
3 Túc Trưng Hiệp Nhất Đặc trách 2002 - 2002
4 Phương Lâm Ngọc Lâm Chánh xứ 15/06/2006 - 03/09/2013
5 Phương Lâm Bích Lâm Quản nhiệm 2011 - 2012
6 An Bình Tâm An Chánh xứ 04/09/2013 - 19/03/2022
7 Gia Kiệm Bình Minh Chánh xứ 19/03/2022 -