Tên Linh Mục Giuse Trần Văn Hùng
Mã Linh Mục 200108
Ngày chịu chức 04/05/2001
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Phúc Nhạc Phó xứ 2001 - 2004
2 An Bình Xuân Linh Chánh xứ 2004 - 2007
3 An Bình Dầu Giây Chánh xứ 2005 - 2006
4 Long Khánh Xuân Đường Chánh xứ 04/2007 - 2012
5 Gia Ray Xuân Tôn Đặc trách 2012 - 2014
6 Gia Ray Xuân Bắc Chánh xứ 2012 - 19/03/2022
7 Long Khánh Xuân Đông Chánh xứ 19/03/2022 -