Tên Linh Mục Gioakim Phạm Hiệp
Mã Linh Mục 200106
Ngày chịu chức 04/05/2001
Ngày quan thầy 26-07
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Thanh Bình Không xác định 2001 - 2002
2 An Bình Minh Hòa Phó xứ 2002 - 2007
3 An Bình Minh Tín Chánh xứ 11/2007 - 01/2010
4 Biên Hòa Đông Hòa Chánh xứ 2010 - 19/03/2022
5 Biên Hòa Đông Hòa Phó Đặc trách Giới Cao Niên; Phó ban - Ban Linh Mục 03/08/2017 - 19/03/2022
6 Biên Hòa An Bình Chánh xứ 19/03/2022 -
7 Biên Hòa An Bình Phó Đặc trách Giới Cao Niên; Phó ban - Ban Linh Mục 19/03/2022 -