Tên Linh Mục Giuse Phạm Ngọc Duy
Mã Linh Mục 200103
Ngày chịu chức 04/05/2001
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng La Ngà Phó xứ 2001 - 2002
2 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2002 - 2006
3 Phương Lâm Đồng Hiệp Chánh xứ 05/2006 - 14/09/2019
4 Phương Lâm Giang Lâm Đặc trách 2006 - 2014