Tên Linh Mục Phanxicô X. Nguyễn Thanh Toàn
Mã Linh Mục 200018
Ngày chịu chức 25/01/2000
Ngày quan thầy 03-12
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Tân Mai Phó xứ 2000 - 2002
2 Tân Mai Tân Lộc Chánh xứ 2002 - 2005
3 Nước ngoài Rôma Du học 2006 - 2012
4 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 2012 - 2022
5 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giám đốc nhà hưu & Đặc trách Quý Cha hưu 27/06/2016 - 19/03/2022
6 Tân Mai Gia Viên Chánh xứ 19/03/2022 -
7 Tân Mai Gia Viên Giám đốc nhà hưu & Đặc trách Quý Cha hưu 19/03/2022 -