Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Thanh Sơn
Mã Linh Mục 200014
Ngày chịu chức 25/01/2000
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Mỹ Hội Quản nhiệm 2000 - 2002
2 Long Thành Thiên Bình Phụ giúp mục vụ 2002 - 2003
3 Long Thành Long Thành Chánh xứ 2004 - 2006
4 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Phụ khảo 2006 - 2007
5 Nước ngoài Rôma Du học 2007 - 2013
6 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 2013 -
7 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Phó ban - Ban Giáo Lý Đức Tin & Kinh Thánh 2014 -
8 Long Khánh Suối Tre Chánh xứ 2016 - 19/03/2022
9 Long Khánh Bảo Vinh Chánh xứ 19/03/2022 -