Tên Linh Mục Giuse Đỗ Mạnh Dũng
Mã Linh Mục 200003
Ngày chịu chức 25/01/2000
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha 16/10/2023

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Bắc Hải Phó xứ 2000 - 2002
2 Phú Thịnh Tân Bình Chánh xứ 11/2002 - 2011
3 Biên Hòa Thái Hiệp Chánh xứ 10/2011 - 08/2017
4 Phước Lý Phước Lý Chánh xứ 03/08/2017 - 08/09/2020
5 Long Khánh Chính Toà Bồi bổ sức khỏe 09/2020 - 24/01/2021
6 Long Khánh Bình Khánh Chánh xứ 24/01/2021 - 16/10/2023
7 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 16/10/2023 -