Tên Linh Mục Giuse Đỗ Đức Trí
Mã Linh Mục 199908
Ngày chịu chức 05/11/1999
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Nghĩa Sơn Phó xứ 2000 - 2001
2 Biên Hòa Nghĩa Sơn Chánh xứ 2001 - 03/05/2006
3 Biên Hòa Đông Hòa Quản nhiệm 2002 - 2003
4 Nước ngoài Philippines Du học 03/05/2006 - 29/04/2010
5 Hòa Thanh Thái Hòa Chánh xứ 19/08/2010 -
6 Hòa Thanh Thái Hòa Trưởng ban - Ban Huấn Giáo 2010 -
7 Hòa Thanh Thái Hòa Đặc trách Giới Thiếu Nhi 2014 -