Tên Linh Mục Gioan Bt. Phan Kế Sự
Mã Linh Mục 199907
Ngày chịu chức 25/01/1999
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Lợi Hà Quản nhiệm 1999 - 2004
2 Gia Kiệm Cây Gáo Chánh xứ 1999 - 2004
3 Phương Lâm Bình Lâm Chánh xứ 2004 - 2005
4 Rời Giáo phận Hải Sơn - Bà Rịa Chánh xứ 2005 - 2006
5 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Quản lý 2007 - 2009
6 Hố Nai Đại Lộ Chánh xứ 2009 - 2011
7 Long Khánh Hoàn Quân Chánh xứ 2012 - 2018
8 Long Khánh Tân Phú Chánh xứ 2018 -