Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Đình Nhiệm
Mã Linh Mục 199905
Ngày chịu chức 25/01/1999
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 1999 - 2002
2 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 1999 - 2002
3 Long Thành Thành Tín Chánh xứ 2002 - 2008
4 Phú Thịnh Quảng Biên Chánh xứ 2008 - 20/09/2020
5 Biên Hòa Thuận Hòa Chánh xứ 20/09/2020 -