Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Kim Đỉnh
Mã Linh Mục 199903
Ngày chịu chức 25/01/1999
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Kẻ Sặt Phó xứ 1999 - 2001
2 Hố Nai Kim Bích Chánh xứ 2002 - 2009
3 Hòa Thanh Lai Ổn Chánh xứ 2010 - 11/2012
4 Long Thành Thiên Bình Chánh xứ 11/2012 - 19/03/2022
5 Tân Mai Bùi Hưng Chánh xứ 19/03/2022 -