Tên Linh Mục Phêrô Ngô Duy Hòa
Mã Linh Mục 199804
Ngày chịu chức 18/11/1998
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Tín Nghĩa Chánh xứ 2006 - 2009
2 Gia Kiệm Bạch Lâm Chánh xứ 12/2009 - 19/03/2022
3 Gia Kiệm Kim Phát Quản nhiệm 2018 - 09/2019
4 Phú Thịnh Bắc Hòa Chánh xứ 19/03/2022 -