Tên Linh Mục Vinhsơn Nguyễn Thành Công
Mã Linh Mục 199701
Ngày chịu chức 23/10/1997
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Quảng Tâm Phó xứ 1997 - 1998
2 An Bình Bàu Hàm Quản nhiệm 1997 - 1998
3 Long Khánh Núi Đỏ Quản nhiệm 1997 - 1998
4 Long Khánh Chính Toà Phó xứ 1998 - 2000
5 Long Khánh Suối Tre Đặc trách 1999 - 2000
6 Biên Hòa An Bình Chánh xứ 2000 - 2014
7 Biên Hòa Dĩ An Quản nhiệm 2000 - 2015
8 Biên Hòa Đông Hòa Quản nhiệm 2001 - 2002
9 Biên Hòa Dĩ An Chánh xứ 2015 - 10/2023
10 Biên Hòa Đông Hòa Chánh xứ 10/2023 -