Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tề
Mã Linh Mục 199605
Ngày chịu chức 07/02/1996
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Minh Phó xứ 1996 - 1996
2 Phước Lý Đại Điền Chánh xứ 1996 - 2004
3 Phước Lý Vĩnh Phước Quản nhiệm 2001 - 2004
4 Gia Ray Đồng Tâm Chánh xứ 2004 - 2012
5 An Bình Minh Hòa Chánh xứ 2012 - 2014
6 Gia Kiệm Phát Lộc Chánh xứ 2014 - 2019
7 Long Khánh Thừa Ân Chánh xứ 09/10/2019 -