Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Sáu
Mã Linh Mục 199604
Ngày chịu chức 07/02/1996
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Thần Phó xứ 1996 - 1997
2 Phước Lý Phước Lý Chánh xứ 1997 - 2009
3 Phước Lý Thị Cầu Quản nhiệm 1997 - 2009
4 Phương Lâm Quang Lâm Chánh xứ 2010 - 2011
5 Long Thành Sĩ Phước Chánh xứ 2013 - 19/03/2022
6 Long Thành Bình Sơn Chánh xứ 19/03/2022 -