Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Thế Vinh
Mã Linh Mục 199310
Ngày chịu chức 11/02/1993
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Gia Viên Đặc trách 1993 - 2000
2 Tân Mai Bùi Thái Chánh xứ 1998 - 1999
3 Tân Mai Gia Viên Chánh xứ 2000 - 2006
4 Hòa Thanh Sài Quất Chánh xứ 02/2006 - 08/2017
5 Hố Nai Tây Hải Chánh xứ 08/2017 -