Tên Linh Mục Giuse Đinh Văn Huấn
Mã Linh Mục 199101
Ngày chịu chức 11/05/1991
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Tam Thái Chánh xứ 1991 - 2004
2 Gia Ray Gia Ray Quản nhiệm 1989 - 2004
3 Gia Ray Gia Lào Quản nhiệm 1991 - 1995
4 Gia Ray Xuân Thành Quản nhiệm 1992 - 1994
5 Gia Ray Trảng Táo Quản nhiệm 1994 - 2004
6 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Trưởng ban - Ban Phụng Tự 2002 - 2006
7 Phương Lâm Ngọc Lâm Chánh xứ 2004 - 2006
8 Nước ngoài Philippines Du học 2006 - 2009
9 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Trưởng ban - Ban Phụng Tự 2010 -
10 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 2010 -
11 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Trưởng ban - Ban Linh Mục 03/08/2017 -