Tên Linh Mục Giuse Vũ Anh Thu
Mã Linh Mục 198003
Ngày chịu chức 01/01/1980
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 29/06/2004

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Đức Thắng Đặc trách 1989 - 2000
2 Túc Trưng Túc Trưng Chánh xứ 1989 - 2002
3 Túc Trưng Tam Phú Quản nhiệm 1991 - 1992
4 An Bình Dầu Giây Chánh xứ 2002 - 2004
5 An Bình Xuân Đức Quản nhiệm 2002 - 2007
6 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 29/06/2004 -