Tên Linh Mục Phêrô Vũ Hoàng Ánh
Mã Linh Mục 197901
Ngày chịu chức 26/08/1979
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Thanh Hóa Chánh xứ 1979 - 03/08/2017
2 Phú Thịnh Bắc Hòa Chánh xứ 03/08/2017 - 19/03/2022
3 Hòa Thanh Thanh Hóa Nghỉ hưu 19/03/2022 -